English

ניהול חדרי כביסה בטכניון

 

מערכת שליטה, בקרה וניהול של חדרי כביסה המכילים מכונות כביסה ומייבשים.

ניהול תפעולי, לוגיסטי, ופיננסי, וכן כלים לשירות לקוחות ולהפקת דוחות.

 

תכולת המערכת

  • עמדות הפעלה.  עמדת ההפעלה מחוברת ברשת לכל מכונות הכביסה והייבוש בחדר.
  •  שרת לתקשורת נתונים מהמרכז לעמדות.
  • שרת נתונים SQL SERVER לניהול נתוני העמדות והמערכת כולה.
  • שרת לביצוע אישורים מקוונים של עסקות בכרטיסי אשראי וסליקה.
  • שרת אינטרנט הפועל בשיתוף עם שרת הנתונים ושרת התקשורת
  • אתר אינטרנט המאפשר ללקוחות קצה לצפות On-Line בפעילות המערכת ובדוחות כלליים, ולאחר כניסה מאובטחת בשם וסיסמא, לעדכן את נתוניהם האישיים, לבצע הזמנות לשרותים שונים, ולצפות בדוחות אישיים כגון דו"ח תנועות, דו"ח יתרות ועוד.
  • תוכנת ניהול - מקומית ו/או אינטרנטית - המאפשרת בקרת פעילות המערכת ב On-Line וכוללת קבלת התראות על תקלות בנקודות הקצה והתערבות מתקנת, פעילות אדמיניסטרטיבית כגון ניהול משתמשים ושליטה בפרמטרים, ניהול פיננסי, שירות לקוחות, הפקת דוחות ניהול, ועוד.

 

מבנה המערכת