English

בקרה וניהול מרחוק

 

הדסים מפתחת פרוייקטים לפי דרישה בתחום בקרה וניהול מרכזי של מערכות מבוזרות.

המערכת בנויה משרת מרכזי, בסיס נתונים ותוכנת ניהול אינטרנטית.

 

מערכת התוכנה נותנת מענה לניהול מרכזי ושליטה בבקרים, מונים, מכונות כביסה וייבוש וכד'.

 

דוגמאות לפרוייקטים :

  1. מערכת לניהול תשלום עבור כביסה במעונות הסטודנטים בטכניון.
  2. תוכנת בקרה וחסכון באנרגיה הנשלטת משרת מרכזי באמצעות תוכנה אינטרנטית.
  3. תוכנה אינטרנטית לניהול ובקרה של העברת כספים בינלאומית.