English

כרטיסי אשראי

 

שירות מאובטח לאישור וחיוב עסקאות בכרטיסי אשראי.
Myrcomm הוא מודול שרת לניתוח ושידור בקשות אישורים וחיובים של עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי.
הדסים פתרונות תוכנה, המתמחה במערכות ממוחשבות לחיוב בכרטיסי אשראי, פיתחה את Myrcomm כמערכת ליבה יעילה ומאובטחת לעיבוד בקשות לאישור וחיוב עסקאות בכרטיסי אשראי עבור מערכות מידע ולקוחות פרטיים.

 

תיאור המערכת
MyrComm הוא מערכת שרת  - לקוח (Client / Server)  לניתוח ושידור בקשות אישורים וחיובים של עסקאות מכירה והשכרה באמצעות כרטיסי אשראי.


למערכת שני מודולים ראשיים:


אישורים
מודול On Line. עמדות מכירה / השכרה  פונות לשרת לאישור עסקאות בכרטיסי אשראי.
השרת מעבד את הבקשה ומתאים אותה לפורמט פרוטוקול שב"א.
השרת מתחבר ושולח את הנתונים לשרת שב"א.
קוד התשובה חוזר לעמדת המכירה (POS).


חיובים
פעולה אוטומטית שמבצע השרת ע"פ לוח זמנים קבוע. השרת אוסף את נתוני העסקאות שהכינה כל עמדת מכירהPOS) ), בונה את הרשומות בפורמט חיוב עפ"י פרוטוקול שב"א ומבצע שידור לצורך חיוב / זיכוי  תנועות.
תוצאת השידור ואישור שב"א מוחזרים בקובץ העומד לרשות מנהלי המערכת.

 

דוחות חיובים, זיכויים ותנועות
על השרת מותקן מודול צפיה בדוחות של שידורים ועסקאות.
מערכת הדוחות היא עצמאית ומוגדרת בפורמט דפי אינטרנט.
הגישה אל הדוחות היא באמצעות דפדפן האינטרנט מכל מחשב בארגון, כאשר הגישה היא דרך מערכת ניהול הרשאות.

 

מבנה המערכת